Grilje

grilje

Grilje su tradicionalan način zaštite od sunca osobito u primoskim djelovima Hrvatske. Naša tvrtka ima u ponudi PVC i ALU grilje.

PVC grilje izrađuju se od bijelog Rehau profila, opremljenje su bijelim ROTO okovom, držači u bijeloj boji… Lamele mogu biti pokretne ili fiksne. Fiksne lamele postavljene su pod kutom od 45 stupnjeva, propuštaju svijetlo i zrak, ali se ne mogu micati.

Način otvaranja i broj krila
Prvi korak je odrediti smjer otvaranja, te broj krila. Pogled iznutra.
grilja_desnoJEDNOKRILANA DESNO OTVARANJE
Cijelo krilo zaokreće se na desnu stranu za 180 stupnjeva.
grilja_lijevoJEDNOKRILNA LIJEVO OTVARANJE
Cijelo krilo zaokreće se na lijevu stranu za 180 stupnjeva.
libor_desnoLIBAR DESNO OTVARANJE
Libar preklopne grilje se slažu poput knjige na desnu ili lijevu stranu. Obično se koriste kod višekrilnih prozora (npr. 4 krila) ili kliznih stijena.
libor_lijevoLIBAR LIJEVO OTVARANJE
Grilje se slažu na lijevu stranu.
grilja_2krilaDVOKRILNA GRILJA
Klasična dvokrilna grilja, uobičajeno se montira na jednokrilne i dvokrilne prozore.

 

Vrste grilja
Razlikujmo tri osnovne vrste grilja obizorm na materijal od kojeg su izrađene i način na koji se postavljaju na fasadu.
pvc_izbacajPVC GRILJA S OKOVOM NA IZBAČAJ
Ova vrsta grilja ima zajednički okvir s PVC prozorom.
Lamele: pokretne ili fiksne
Boja: bijela
Držači grilja: bijele ili crne boje.
pvc_fasadnaPVC FASADNA GRILJA
Ima vlasiti okvir te se može kombinirati sa svim vrstama prozora (drveni, alu, pvc).
Lamele: pokretne ili fiksne
Boja: bijela
Držači grilja: bijele ili crne boje
alu_fasadnaALU FASADNA GRILJA
Ima vlasiti okvir te se može kombinirati sa svim vrstama prozora (drveni, alu, pvc).
Lamele: pokretne
Boje: bijela, tamnosmeđa, maslinastozelena
Držači grilja: bijele ili crne boje.