Adria Prozori

Izjava o sufinanciranju

ADRIA PROZORI d.o.o. sudjeluje u provedbifinancijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fondaza regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa„Konkurentnost i kohezija”. Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog izEuropskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnogprograma „Konkurentnost i kohezija”.

read more