Adria Prozori

Jesu li dostava i montaža PVC stolarije uključene u cijenu?

Uključeni su u cijenu. Ukoliko Vam usluge dostave i montaže nisu potrebne, umanjujemo konačnu cijenu za njihovu vrijednost.